Home > Giáo Dục > Tổng hợp các câu lệnh trong MSW LOGO

Tổng hợp các câu lệnh trong MSW LOGO

Tổng hợp các câu lệnh trong MSW LOGO

Download Trọn bộ Tài Liệu + Bài Tập MswLogo
Download phần mềm MswLogo

-1. setpensize [1 1] setpencolor 3 Setfloodcolor [255 0 0 ]repeat 2[repeat 50[repeat 10[repeat 6[fd 100 lt 2 bk 15 fd 100 rt 45 bk 50 fd 50 rt 200]rt 5 arc 50 100 fill arc2 75 100 repeat 72 [repeat 4 [fd 100 rt 90] rt 5
-2. fd 100 rt 180 repeat 2[repeat 50[repeat 10[repeat 6[pu fd 100 lt 2 bk 15 pd fd 100 rt 45 bk 50 setpencolor 1 fd 50 rt 200]setpencolor 4 rt 5 setpencolor 4 ELLIPSEARC 180 150 80 90 rt 5 setpencolor 6 arc 50 100 setpencolor 2 arc2 75 100 setxy 50 100

-3. repeat 2[repeat 50[repeat 10[repeat 6[pu fd 100 lt 2 bk 15 pd fd 100 rt 45 bk 50 fd 50 rt 200]setpencolor 4 fd 100 rt 360 rt 5 rt 5 setpencolor 1 CIRCLE2 100 setpencolor 6 arc 50 100 setpencolor 2 arc2 75 100 setpencolor 3 setxy 35 100

-4. repeat 2[repeat 50[repeat 10[repeat 6[Setpencolor (list repcount*22 0 0) fd 100 lt 2 fd 100 rt 45 fd 50 rt 200]Setpencolor 4 rt 360 fd 100 rt 5 rt 5 setpencolor 2 ELLIPSEARC 180 150 80 90 setpencolor 6 arc 50 100 setpencolor 2 arc2 75 100 setxy 40 100

Nguồn: https://meetingtheworld.net/

You may also like
Cách chèn hình ảnh vào PowerPoint 2010 chi tiết
Hướng dẫn cách chèn ảnh vào PowerPoint 2010 đơn giản nhất
Excel [360do]: Tạo Dropdown List (Danh sách xổ xuống)
Bí quyết tạo menu xổ xuống trong Excel vừa nhanh vừa chính xác
Tạo header footer và đánh số trang trong Word
Bật mí 3 cách đánh số trang trong excel 2010 theo ý muốn nhanh, gọn, lẹ
Cách chèn và xóa chữ chìm trong word – Watermark
Bật mí cách bỏ watermark trong Word nhanh chóng và đơn giản

28 Responses

 1. Huy Senpai TV

  Ghê thật
  Zô kênh của huy xem cách hách trò dino chrome đi
  Toàn mấy nút lệnh không à
  Vào tham khảo

 2. Nguyễn Tiến Đạt

  lt 90 fd 20 repeat 30 [ repeat 8 [ fd 1 ellipse 100 50 circle 45 ] rt 12 fd 30 repeat 12 [ fd 200 rt 120 ellipse 200 100

 3. Thịnh Vũ Khắc

  repeat 2[repeat 50[repeat 10[repeat 6[Setpencolor (list repcount*22 0 0) fd 100 lt 2 fd 100 rt 45 fd 50 rt 200]Setpencolor 4 rt 360 fd 100 rt 5 rt 5 setpencolor 2 ELLIPSEARC 180 150 80 90 setpencolor 6 arc 50 100 setpencolor 2 arc2 75 100 setxy 40 100

Leave a Reply