Home > Nhà đất > SUB)완전큰 대왕킹크랩 먹방🦀게내장 볶음밥 불닭볶음면까지 리얼사운드 GIANT KING CRAB 4KG! SEAFOOD MUKBANG EATING SHOW 鱈場蟹 ASMR

SUB)완전큰 대왕킹크랩 먹방🦀게내장 볶음밥 불닭볶음면까지 리얼사운드 GIANT KING CRAB 4KG! SEAFOOD MUKBANG EATING SHOW 鱈場蟹 ASMRSUB)🦀킹크랩 4KG🦀먹을줄 전혀몰라 대왕킹크랩 해산물 먹방 리얼사운드 MUKBANG GIANT KING CRAB 4KG! EATING SHOW 鱈場蟹

❤INSTAGRAM :
📩[email protected] (비즈니스 메일함)
——————————————————————————————————
Track : Une Petite Dispute
Music by 브금대통령
Music provided by 브금대통령
Watch :
——————————————————————————————————
각국어 번역 자막 제작 :
컨텐츠 제작의 마무리는 컨텐츠플라이! 글로벌 진출을 위한 최고의 파트너,
CONTENTSFLY에서 제작되었습니다.

#킹크랩은좋겠다 #살이디룩디룩찔수록 #디룩디룩사랑받으니까 #킹크랩 #킹크랩먹방 #먹방 #먹방AMSR #리얼사운드먹방 #리얼사운드 #MUKBANG #EatingShow #鱈場蟹 #KingCrap #해산물 #해산물먹방

Nguồn: https://meetingtheworld.net

Xem thêm bài viết khác: https://meetingtheworld.net/nha-dat/

You may also like
Cách chèn hình ảnh vào PowerPoint 2010 chi tiết
Hướng dẫn cách chèn ảnh vào PowerPoint 2010 đơn giản nhất
Excel [360do]: Tạo Dropdown List (Danh sách xổ xuống)
Bí quyết tạo menu xổ xuống trong Excel vừa nhanh vừa chính xác
Tạo header footer và đánh số trang trong Word
Bật mí 3 cách đánh số trang trong excel 2010 theo ý muốn nhanh, gọn, lẹ
Cách chèn và xóa chữ chìm trong word – Watermark
Bật mí cách bỏ watermark trong Word nhanh chóng và đơn giản

46 Responses

 1. [상윤쓰]Sangyoon

  질문 많아서 따로 적울게요!!!
  구매처 : 인어교주해적단에서 배송 (광고X)
  상태 : 살아서 와서 보자마자 까무라쳤어요
  가격 : 당시 가격 폭락으로 18만원 정도에 구입! (4KG)
  확인해보니 현재는 제가 구매한곳에선 품절이네요!!

  여러분!! 오늘은 킹크랩을 들고 왔습니다🦀🦀🦀 무게는 4KG예요! 제가 사실 킹크랩 먹방을 두차례 촬영을 했었는데, 첫번째 킹크랩은 파일이 날아가고, 두번째 킹크랩은 상태가 좋지 못한 킹크랩을 먹고.. 이번 킹크랩도 먹으려고 카메라를 켠 순간!! 평소 정말 조용하던 위층에서 파티가 개최되는 바람에..🕺💃🏻 찜기에 20여분 찜질하신다고 열받은 킹크랩쓰를 잠시 냉장고에 열좀 식히게 두고,, 다음날 조금 쪄서 먹었더니 수분이 다 날아가서 킹크랩 파우더를 먹은 수준이네요!?🙊 킹크랩 촬영도 어찌나 힘들던지.. 이 영상을 올릴끄나 말끄나 하다가 더이상 킹크랩의 저주에 속박되고 싶지 않아서 올립니다!😁

  아! 참고로 저는 따로 수산시장 가서 구매를 한거 아니었고! 주변에 해산물 전문으로 하는 유튜버 분께서 인어교주해적단 어플 보시면서 가장 저렴한 시세나, 상태에 따른 해산물 가격비교 가능하다 해서 깔아뒀는데요. 한창 킹크랩 시세가 엄청 떨어졌을때 (기본 30%..) 저는 구매를 했어요! 지금 다시 확인해보니까 킹크랩 가격이 다시 올라갔네요.. 말이 4KG지 실제로 보면 4KG보다 더 큰거 같고, 게다가 살아서 먼길 와주셔서 저 진짜 돌고래 빙의 된것마냥 초음파 성대로 킹크랩을 반겨줬답니다.. 40cm 큰 찜통에 쪄야하는데 너무 커서 찜통 위에 냄비 올리고 뚝배기 올리고 중국당면 올리고 해서 겨우 쪘어요! 처음 먹은 킹크랩이 너무너무 맛있었는데😭 이번껀 수분이 많이 빠져서.. 그렇지만 탱글탱글 하고,, 내장은 세상 담백해서 조만간 킹크랩 고소하러 갈 예정이에요.

  여러분!! 오늘은 2월 22일이네요! 20200222 뭔가.. 숫자의 배열이..🤔 숨겨진 비밀이 있을거 같기도 하고..?🤖 여러분들의 이번주는 어떤 한주 였나요? 저는.. 뭔가 힘이 축 빠지다가도! 기운 내서 내가 좋아하는걸 하루에 하나씩은 챙겨보자! 라는 마음으로 야식으로 피자도 시켜먹고!(응?) 치즈크러스트 추가가 3000원인데, 뭔가 아까워서.. 추가할까 말까 했다가 눈 딱감고 추가를 했는데! 역시 추가 하길 잘했다는 마음과 먹고 난 후의 야식 먹었단 것에 적극적은 후회감과,,👀💦 그렇지만 그날 피자를 시키지 않았더라면 그럭저럭한 하루였을 거라 내 스스로를 위로해줬습니다!! 야식으로 칼로리와 지방과 다음날 부대낌을 얻었지만, 전 날의 하루 마무리로 좋았으니 어쩔 수 없는 후회따위는 싹뚝 잘랐습니다🔪 여러분들도 가끔 정~말 먹고싶은데 1000원 추가! 1500원 추가! 무려 3000원 추가! 하는 것들은 눈 질끔감고 추가해서 드세요! 맛있는건 맛있게 먹어줘야 정석이니까요! 가끔은 아껴야할 줄도 알지만 내 기분을 위해 FLEX하는 것도 좋다고 생각해요! (너무 자주는 아니되오..☻오늘 하루가 유독 긴것만 같을때만😁)

  그리고 저는 요즘 너무너무 영화관을 가고 싶은데, 시간과 밀린 편집 때문에 못가고 있다 우연히 휴대폰으로 유행지난 영화를 보는데,, 너무너무 행복하더라니까요..🥺 내 손안의 작은 극장이 끝나면 다시 적적함과 일상의 업무들이 기다리고 있지만 우리는 순간순간 행복을 먹으며 살아가는 사람들이니, 여러분들께서도 하루에 행복 한 줌씩 잘 챙겨 드시길 바랄게요🙏🏻

  오늘도 너무너무 감사드리고요! 근래에 상윤쓰 청문회를 개최할 정도로 면류와 치킨을 너무 많이 먹었는데요, 정말 이번은 마지막으로 요청이 너무 많았던 멕시카나 불닭을 마지막으로 2주 압수 하도록 하겠습니다. 그리고 디저트 먹방도 준비돼 있으니 그동안 메뉴선정에 버퍼링이 있었던 상윤쓰를 용서해주시어요. 항상 감사드리는 여러분!!! 다음은 더 뿜뿜한 에너지 챙긴 상윤쓰로 돌아오겠습니다🥳 좋은 주말 보내시어요 !늘 감사합니다😍❤

  ❤INSTAGRAM :https://www.instagram.com/SANGYOONCE
  📩[email protected] (비즈니스 메일함)

  I ate king crab today. Actually, I ate king crab for the first time recently, but it was so delicious that I ate it three times in a row! Recently, King Crab in Korea was 30 percent cheaper, so I could eat it often. But the price has gone up again, so I can't eat these days. Suddenly I miss the king crabs I ate😭 I don't really like seafood, but I think many people know why they eat expensive king crabs. But for that money, I'd eat ramen and tteokbokki🤣 Thank you so much for today. I'll be back with more energy next time! Have a nice weekend!

  私は今日キングクラブを食べました。 事実、最近にキングクラブを初めて食べたが、キングクラブがあまりにも美味しくて連続で3度も食べました! 最近韓国のズワイガニ価格が30%程度安くてよく食べられました。 しかし、また価格が上がって最近は食べられません。 急に私が食べたキングクラブが懐かしいです。 私は海産物があまり好きじゃないですが、多くの人たちがどうして高価なキングクラブを食べているのかと思うようです。 でも私はそのお金なら、ラーメンとトッポッキを食べます。 今日もとてもありがとうございます。 次はもっとエネルギッシュな姿で帰ってきます! 良い週末を!

 2. 쟌.

  오빠 23살 여대생인데 진심으로 오빠랑 친해지고싶어요 찐텐으로 이건 이세상 텐션이 아닙니다 딱 제 과예요 오빠 제발 친구해줘요🥺🥺🥺

 3. 이쪈

  아니 장갑 무슨일이야 ㅋㅌㅋㅋㅋㅋ 킹크랩은 몸통부터 해체해서 다리를 장에 찍어먹어야하는데 ㅜ.ㅜ

 4. 겐지장인이건

  상윤이형 개가 붙어 있으면 킹크렙은 1시간 정도 삶으면 되는데 1시간15분 정도 삶으면 껍질에 살 달라붙어 ㅠㅠㅠ

 5. 뉸이Youtube

  킹크랩 집게부분에 고정된부분이 있고,흔들리는 부분이 있어요!흔들리는부분쪽을 뜯으면되요!

 6. 뿡뿡

  늘 느끼는 건데 앞에 물 먹는 거 볼 때마다 마신다는 느낌이 아니라 물한테 맞는 느낌이야 당신…!

 7. 성이름

  소리만 들으면 야동이라는 댓보고 아차싶었는데 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
  학교에서 단체가 아니라 저 혼자 개인적으로 상윤쓰 영상 보고있었는데 나도 모르게 소리 작게 줄여놓고 귀대고 보고있었어 ,,,,,

 8. 김민정

  요즘 먹방 방송에 빠져서 맨날 보는데 ㅋㅎㅋㅎㅋㅎㅋ 이분 너무 웃기고 재미있어서 구독눌러요 ㅋㅎㅋㅎㅋㅎ 다른 먹방 분들은 디게 조심히 자르거나 먹는데 이분은 너무 웃겨 ㅋㅎㅋㅎㅋㅎㅋㅎㅎㅋㅋㅋㅋㅋ 말이 한번도 멈춘적이 없는거 같앜ㅎㅋㅎㅋㅎㅎㅋ 너무 재밌다

 9. 변정윤

  상윤님 먹는 모습이 너무 웃기고 즐거워 보여서 계속 상윤님 영상만보고있어여 감사합니다❤️

 10. 다들 알죠?비투비는 사랑인거

  오빠 나 오빠 영상 정주행중인데 칭ㅇ찬 한번만 들으면 소원이 없어질 것 같앙여. 허나 인간의 욕심은 끝이 없으니 상윤님의 관심을 받기위한 오빠전용 관☆심☆종☆자☆는 더욱 더 많은 소원이 생ㄱ- 아니야 오빠 싸물게요 영상 비록 오늘 처음 봤지만 잘 보고 있어요 나 사랑한다는 말은 잘 안하니까 오빠 사항해요!!

Leave a Reply