Home > Du lịch > Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê nhà

Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê nhà

Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê nhà

Tại các thành phố lớn như thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,…cho thuê nhà là một trong những hình thức kinh doanh mang lại nguồn thu nhập lớn. Vậy người cho thuê có phải nộp khoản thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê nhà không? Sau đây Meeyland chia sẻ cho các bạn phương pháp tính thuế thu nhập cho thuê nhà

Điều kiện nộp thuế thu nhập cá nhân

Điều kiện nộp thuế thu nhập cá nhân

Điều kiện nộp thuế thu nhập cá nhân

Theo thông tư 92/2015/TT-BTC, điều khoản 4 về quy định điều kiện phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê nhà. Với các cá nhân, hộ gia đình cho thuê có tổng thu nhập trên 100 triệu đồng sẽ phải đóng cho cơ quan thuế thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê nhà

Phương pháp tính thuế thu nhập cho thuê nhà

Phương pháp tính thuế thu nhập cho thuê nhà

Phương pháp tính thuế thu nhập cho thuê nhà

Cách tính thuế thu nhập cho thuê nhà

Tính thuế với người cho thuê nhà dựa trên căn cứ về doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân cùng với tỷ lệ thuế và doanh thu. Trong đó thuế GTGT (thuế giá trị gia tăng) và thuế thu nhập cho thuê nhà được tính theo:

  • Tổng thuế giá trị gia tăng cần nộp = 5% x Tổng doanh thu thuế GTGT
  • Tổng thuế thu nhập cá nhân phải nộp= 5% x Tổng doanh thu thuế thu nhập cá nhân.

Với doanh thu thuế GTGT trong hoạt động tài chính cho thuê tài sản gồm thuế của bên thuê trả hằng kỳ dựa trên hợp đồng thuê nhà cùng một số khoản thu khác, trừ các khoản tiền bồi thường, phạt nhận được từ bên cho thuê vi phạm hợp đồng.

Doanh thu thuế thu nhập cá nhân gồm thuế mà bên thuê trả hằng kỳ dựa trên hợp đồng cùng với các khoản phụ thu khác như tiền bồi thường người cho thuê nhận dựa trên thỏa thuận hợp đồng. Với trường hợp phía bên thuê trả cho nhiều kỳ thì thuế thu nhập cho thuê nhà sẽ được tính theo doanh thu trả trước.

Thời điểm tính thuế tính từ thời điểm bắt đầu kỳ hạn thuê nhà. Xem thêm mua nhà riêng quận nam từ liêm tại meeyland.com.

Phí môn bài với các đối tượng cho thuê nhà

Phí môn bài với các đối tượng cho thuê nhà

Phí môn bài với các đối tượng cho thuê nhà

Căn cứ theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP điều 4 khoản 2, với các đối tượng hoạt động kinh doanh, sản xuất hàng hóa dịch vụ sẽ phải nộp lệ phí môn bài tương ứng mức tiền sau:

  • Với đối tượng có doanh thu trên 500 triệu mỗi năm, lệ phí môn bài là 1 triệu đồng.
  • Doanh thu từ 300- 500 triệu mỗi năm, phí môn bài cần nộp là 500.000 đồng.
  • Còn doanh thu từ 100- 300 triệu/ năm, lệ phí môn bài là 300.000 đồng.

Nhưng vậy với các đối tượng cho thuê nhà thì thuế thu nhập cá nhân cho thuê nhà cần phải nộp là: Tổng thuế thu phải nộp= 10% x Tổng doanh thu + lệ phí môn bài.

Xem thêm các thông tin hữu ích khác tại : https://meetingtheworld.net/

Trên đây meeyland.com đã chỉ ra đối tượng cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê nhà và cách tính thuế. Hy vọng bạn sẽ nắm rõ được về thuế thu nhập cho thuê nhà để hoạch định tài chính một cách chính xác.

Leave a Reply