Home > Công Nghệ > Phần mềm, hướng dẫn cho máy tính biết phải làm gì. Phần mềm bao gồm toàn bộ bộ chương trình,

Phần mềm, hướng dẫn cho máy tính biết phải làm gì. Phần mềm bao gồm toàn bộ bộ chương trình,

Các biên tập viên của Bách khoa toàn thư Britannica giám sát các lĩnh vực chủ đề mà họ có kiến ​​thức sâu rộng, cho dù từ nhiều năm kinh nghiệm thu được từ việc làm việc trên nội dung đó hoặc thông qua nghiên cứu để lấy bằng cấp cao …

Software – Theorica Software

Phần mềm, hướng dẫn cho máy tính biết phải làm gì. Phần mềm bao gồm toàn bộ tập hợp các chương trình, quy trình và thủ tục liên quan đến hoạt động của một hệ thống máy tính. Thuật ngữ này được đặt ra để phân biệt các hướng dẫn này với phần cứng, tức là các thành phần vật lý của hệ thống máy tính. Tập hợp các lệnh hướng phần cứng máy tính hoàn thành một tác vụ được gọi là chương trình hoặc chương trình.

>>> Tìm hiểu chi tiết: Top 13 bài viết về các phần mềm giải trí và tiện ích thú vị cho pc

Hai loại phần mềm chính là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng. Phần mềm hệ thống kiểm soát hoạt động bên trong của máy tính, chủ yếu thông qua hệ điều hành và cũng kiểm soát các thiết bị ngoại vi như màn hình, máy in và thiết bị lưu trữ. Ngược lại, phần mềm ứng dụng hướng máy tính thực hiện các lệnh do người dùng đưa ra và có thể được cho là bao gồm bất kỳ chương trình nào xử lý dữ liệu cho người dùng. Do đó, phần mềm ứng dụng bao gồm bộ xử lý văn bản, bảng tính, quản lý cơ sở dữ liệu, chương trình kiểm kê và tính lương, và nhiều “ứng dụng” khác. Loại phần mềm thứ ba là phần mềm mạng, điều phối giao tiếp giữa các máy tính được kết nối trên mạng.

Phần mềm thường được lưu trữ trên một thiết bị bộ nhớ không bay hơi bên ngoài như đĩa cứng hoặc đĩa từ. Khi một chương trình được sử dụng, máy tính sẽ đọc chương trình đó từ thiết bị lưu trữ và tạm thời đặt các lệnh vào bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM). Quá trình lưu trữ và sau đó thực hiện các lệnh được gọi là “bắt đầu” hoặc “thực thi” một chương trình. Ngược lại, các chương trình và quy trình được lưu trữ vĩnh viễn trong bộ nhớ của máy tính bằng công nghệ chỉ đọc (ROM) được gọi là phần sụn, hay “phần mềm phần cứng”.

>>> Tìm hiểu chi tiết: https://digitalfuture.vn/tong-hop-bai-viet-hay-nhat-ve-cac-phan-mem-ung-dung-danh-cho-pc

Biên tập viên bách khoa toàn thư Britannica
Bài viết này đã được sửa đổi và cập nhật gần đây bởi Adam Augustine, Biên tập viên quản lý, Nội dung tham khảo.

Leave a Reply