Blockchain là gì? Hướng dẫn đầy đủ

Công nghệ sổ cái phân tán (DLT) cồng kềnh này có khả năng loại bỏ khối lượng kế toán khổng lồ, tiết kiệm tiền, hợp lý hóa chuỗi cung ứng và phá vỡ CNTT theo những cách chưa từng thấy kể từ khi có Internet. Blockchain, bắt đầu nổi lên như một lựa chọn công...
Read More