Home > Kinh tế > Nhà sáng lập hãng nội thất Thụy Điển IKEA qua đời, hưởng thọ 91 tuổi

Nhà sáng lập hãng nội thất Thụy Điển IKEA qua đời, hưởng thọ 91 tuổi