Home > Tài chính > Ngân hàng BIDV lừa đảo, chiếm đoạt 32 tỷ đồng từ 1 khách hàng

Ngân hàng BIDV lừa đảo, chiếm đoạt 32 tỷ đồng từ 1 khách hàng